Dissiplinêre Stelsel

Negatiewe Punte

 • Wanneer leerder 10 Negatiewe punte het word brief na ouers gestuur en ouers word telefonies gekontak deur registeronderwyser. – Detensie
 • Wanneer leerder 20 Negatiewe punte het word 2de brief aan ouers gestuur, afspraak met ouers by die skool. – Detensie
 • Wanneer leerder 30 Negatiewe Punte het – Dissiplinêre verhoor.
 • Skedule 4 oortredings is dadelik ‘n dissiplinêre verhoor.

Skedule 1 Oortredings: (1 Negatiewe Punt)

 1. Huiswerk nie gedoen nie
 2. Boek nie by skool
 3. Toets/Skrif nie geteken nie
 4. Skryf huiswerk af
 5. Laat vir klas/skool
 6. Verkeerde skooldrag / slordigheid / verkeerde haarstyl
 7. Rommelstrooi / gooi goed in klasse rond

Skedule 2 Oortredings: (3 Negatiewe Punt)

 1. Vuiltaal / Skeltaal
 2. Ontwrig klas / leeromgewing
 3. Weier samewerking / ongehoorsaam
 4. Oneerlikheid / leuens
 5. Woon nie detensie by nie
 6. Vervals ouer se handtekening
 7. Bank klas

Skedule 3 Oortredings: (5 Negatiewe Punt)

 1. Kul in toetse of eksamens
 2. Belediging van personeellid
 3. Verbale boelie
 4. Fisiese boelie / aanranding
 5. Besit van gevaarlike wapens

Skedule 4 Oortredings: (10 Negatiewe Punt)

 1. Diefstal
 2. Besit/ gebruik van alkohol, dwelms, of sigarette
 3. Besit van pornografiese material
 4. Onwelvoeglike gedrag (seksueel)
 • Enige personeellid kan vir enige leerder Positiewe of Negatiewe punte gee.
 • Die Registeronderwyser/es is verantwoordelik vir die kontrole van Positiewe en Negatiewe punte en die uitreik van die briewe.
 • Dissipline lêers bly by skool. Registeronderwyser reël met betroubare leerder om lêer in die oggend te vat en direk na skool weer terug te bring na personeellid.

Positiewe Punte

 • Wanneer leerder 10 Positiewe punte het word brief na ouers gestuur.
 • Wanneer leerder 20 Postiewe punte het – Sertifikaat – Staan in saal.
 • Wanneer leerder 30 Postiewe punte het – knopie – Staan in saal.

1 Positiewe Punt:

 1. Een punt vir elke uur se hulp tydens buitemuurse aktiwiteite
 2. Een punt vir vriendelikheid en hulpvaardigheid. (Personeellid se eie diskresie)
 3. Altyd netjies – Hare en kleredrag. (Personeellid se eie diskresie)
 4. Uitvee van klas – Na skool / pouse
 5. Help maatjie in nood
 6. Verlore goedere/geld ingehandig

2 Positiewe Punte:

 1. Bo 80% vir Toets of Eksamen
 2. Aanmeld van leerder wat reëls oortree