Visie & Missie

Visie

Laerskool A.G. Visser se visie is om met uitnemendheid waardegerigte leerders te help ontluik deur hulle talente in hulle moedertaal Afrikaans, te ontdek en te ontwikkel.

Missie

Laerskool A.G. Visser se missie is:

  • om te strewe na uitnemendheid in alles wat ons aanpak.
  • om christelike waardes, soos omgee, gehoorsaamheid, respek, liefde, diensbaarheid, lojaliteit, vriendelikheid, behulpsaamheid en trots voor te leef eerder as om reëls voor te hou.
  • om Afrikaans die taal te maak wat suiwer gebesig word en waarop almal trots is as moedertaal.
  • om elke leerder se talente te ontgin en sodoende te verseker dat ‘n  inherente waardigheid ontwikkel word om die samelewing te betree.