Gesondheidsbeleid

ALGEMEEN

 • Beperk jou kind se suikerinname en bou aan sy/haar imuunstelsel.
 • Water drink word sterk aangemoedig op gereelde basis deur die dag.
 • Siek leerders moet asb tuis bly, hulle herstel soveel vinniger.
 • Sodra een siek leerders skooltoe gestuur word is die blootstelling daar dat hy/sy die ander leerders sowel as onderwysers aansteek.
 • Indien die leerders koors of diaree ontwikkel het, moet hy/sy eers vir 12ure sonder enige tekens wees voordat hy/sy weer terugkom skool toe.
 • Volgens landswette mag geen medikasie by ‘n werkplek of skool toegedien word nie.
 • Toesighou is vir ons ‘n groot prioriteit en daardeur glo ons beperk ons ernstige beserings op ons speelgronde.
 • Indien daar beserings plaasvind is daar altyd ‘n personeellid wat die leerders sal bystaan en versorg asook om die ouers in te lig van die besering.
 • GEWONE SIEKTES (griep, verkoue, maagaandoening)
 • Siek leerders hoort tuis waar hulle versorg / verpleeg kan word.
 • ‘n Onderwyseres kan nie aandag aan siek leerders gee en met die normale klas gee voortgaan nie.
 • Wanneer ‘n leerders siek skool toe gebring word, steek hy die klasmaats en juffrou aan en almal ly daaronder, veral as juffrou ook moet tuisbly agv blootstelling.
 • Wanneer ‘n leerders by die skool siek word (koors, diarree, naarheid, uitslag), word die ouers onmiddellik in kennis gestel en versoek om die leerders te kom haal. Soms sal ‘n ouer toestemming gee dat koorswerende medikasie (bv. Calpol) by die skool toegedien word, om te help, totdat die ouer opdaag.
 • ‘n Siek leerders word gemaklik op die siekekamerbed neergelê en getroos, sodat hy veilig voel. Die kantoordames hou ‘n wakende oog, totdat ouers spoedig opdaag.

1. BESERINGS: LEERDERS

 • Sekere personeellede het die uitgebreide kursus in noodhulp voltooi.
 • Elke klaslokaal word voorsien van ‘n noodhulptassie met basiese voorraad soos “saline water”, rubberhandskoene, pleisters, arnica room en Allergex.
 • Noodhulptassies word saamgeneem wanneer leerders uit klas beweeg bv. na saal vir konsertoefening of na buitespeelterrein.
 • Noodhulpkas is in kantoor ook beskikbaar.
 • Noodhulpvoorraad word elke kwartaal aangevul, of wanneer nodig deur die personeellid verantwoordelik vir noodhulp.
 • ‘n Spesiale vorm word ingevul wanneer ‘n leerders ernstig beseer word. Vir ligter beserings word ‘n nota in die insidenteboek gemaak.
 • Naamlyste van leerders met korrekte telefoonnommers van ouers / grootouers / vriende wat leerders mag kom haal, is altyd byderhand.
 • ‘n Naam en telefoonlys met noodnommers is beskikbaar.

2. VIGS-BELEID

 • Dit is in ooreenstemming met die algemene vigs-beleid van Suid-Afrika.
 • Dit behels kortliks:
 • Leerders moet bewus gemaak word van die gevare van kontak met bloed. Rubberhandskoene moet deur die persoon aan diens gedra word om die pasiënt wat seergekry het, te versorg.
 • Rubberhandskoene word vanuit die kantoor voorsien.
 • Elke personeellid (en leerders) het die reg op menswaardige behandeling en privaatheid.

3. BELEID: KOPLUISE

 • Dit is nodig om ouers hieromtrent op te voed. Party ouers beleef dit onnodiglik as ‘n persoonlike skande; dus moet dit altyd as ‘n sensitiewe saak hanteer word.
 • Om kopluise te beheer, kan daar twee weekliks kopinspeksie by die skool gehou, deur elke klasjuffrou. Aantekeninge word op ‘n klaslys gemaak.
 • Indien daar ‘n moontlik besmetting is, word meer as een persoon se opinie ingeroep om te bevestig.
 • Die ouer word geskakel vanuit die kantoor en die leerders moet so gou moontlik huis toe gaan, om oordrag te voorkom.
 • Dit is die ouers se verantwoordelikheid om die behandeling / medikasie te koop en toe te dien.
 • Wanneer die leerders terugkom skool toe, volg ‘n kopondersoek deur die skoolhoof en ‘n onderwyseres, in teenwoordigheid van die ma. Slegs as daar geen teken van nete (oud of nuut) op die kop is nie, mag die kleuter terugkom skool toe.
 • Sertifikate wat deur dokters of susters of apteke uitgereik word, om te sê die leerders se kop is skoon, is dikwels onvoldoende. Ons het al gevind dat daar nog luistekens op die leerders se kop sigbaar is, ten spyte van die sertifikaat.

4. BELEID I.V.M MEDIKASIE

 • Volgens landswette mag geen medikasie by ‘n werkplek of skool toegedien word nie agv dwelm-risiko, maar ons kom die ouers tegemoet.
 • Wanneer ‘n leerders op bv. antibiotika is, aan die einde van die kursus, kan ons die medisyne wel by die skool toedien, maar slegs as die voorskrif meer as tweemaal per dag spesifiseer en die leerders ‘n voldag leerders is.
 • Geen vitamiene- of hoesstroop of simptomatiese stroop toegelaat nie. Slegs voorgeskrewe medikasie sal by die kantoor ingeneem word met ‘n afskrif van die dokter se voorskrif daarby en ‘n brief van die dokter.
 • Geen medisyne mag ooit in ‘n leerders se tas skool toe gestuur word nie. Indien dit gebeur, skakel die skoolhoof direk met die ouers. Dit is ‘n ernstige oortreding.
 • Prosedure:
  • Slegs voorgeskrewe medisyne word vanuit die kantoor aan ‘n leerders toegedien.
  • Ouer bring medisyne na kantoor, in die oggend tesame getekende toestemming van die ouer, waarin die leerders se naam, naam van die medisyne, dosis en tyd aangedui is, ‘n afskrif van die dokter se voorskrif mag aangevra word deur die kantoor.
  • Die personeellid wat die medisyne toedien, teken dit aan in die register wat in die kantoor gehou word. Die leerders se naam, dosis en tyd moet ingevul word sodra die medisyne aan die leerders gegee is.
  • In die middag word die medisyne by die kantoor afgehaal deur die ouer self.

5. VOEDING

 • Twee pouses word daagliks gehou. Ouers van Leerders is self verantwoordelik vir ‘n kospakkie.
 • Skoon drinkwater is oral beskikbaar.
 • Water drink word sterk aangemoedig.

6. HIGIËNE

 • Leeerders word opgevoed om hulle hande ná toiletgebruik te was.
 • Seep, water en handdoekrol is beskikbaar; ook toiletpapier. Daar is verskeie handsaniteer toestelle beskikbaar in die skool.
 • Leerders kan ‘n ekstra stel skoon klere in sy skoolsak saambring, vir noodgevalle.
 • Wanneer ‘n leerders ‘n glips kry, versorg die juffrou of assistent hom / haar in privaatheid en met groot deernis.
 • Gereelde toiletroetines is deel van die dagprogram by die Grondslagfase.
 • ‘n Veilige ontsmettingsmiddel vir die kinders, nl: Enviroshield word weekliks in al die klasse en kombuis toegedien deur middel van ‘n hoëdruk mikrospuit om al die areas binne te dring. Dieselfde ontsmettingsmiddel is ook vrylik beskikbaar en almal se hande asook oppervlaktes word op gereelde basis gespuit. Enviroshield word in hospitale gebruik vir infeksiebeheer.