Afwesighede

SKOOLBELEID T.O.V. AFWESIGHEDE

  • Dit is die leerder wat afwesig was se verantwoordelikheid om self verlore werk in te haal.
  • Dit is die leerder se plig om uit te vind watter opdragte hy/sy verloor het – VOORDAT hy/sy weer die betrokke klas bywoon.
  • Leerders wat afwesig was, kry met hul terugkeer al die korrekte antwoorde van opdragte wat in die klas gemerk was – baie onbillik teenoor leerders wat gereeld en pligsgetrou skool bywoon.
  • KOSBARE onderrigtyd gaan verlore omdat onderwysers eers al die afwesige leerders se werk op datum moet kry.
  • Soos u sekerlik weet vorm elke opdrag deel uit van deurlopende assessering – u kind verloor / verbeur dus kosbare punte.
  • Die inhandiging van skrifte wek ook groot kommer by onderwysers. Daar is leerders wat nie op die gegewe tyd hulle skrifte inhandig nie en moet sulke leerders gepenaliseer word deur bv. nul te gee vir opdragte. Sommige leerders handig vir maande nie hulle skrifte in nie en bemoeilik die deurlopende assessering.

Die volgende reëling geld:

  • Leerders wat afwesig was maar terug is by die skool ʼn dag of meer voordat hy / sy weer die betrokke leerarea se klas bywoon maar geen poging aanwend om verlore / agterstallige werk in te haal nie sal dan nul vir die betrokke opdrag ontvang.
  • Daar is baie duidelike riglyne (Huiswerkboek bl. 107 punt 22.1 tot 22.6) t.o.v. leerders wat afwesig is wanneer summatiewe assessering (toetse) plaasvind.

Ouers u moet verstaan dat ons regtig nie hardvogtig is nie – ons het baie begrip vir ʼn leerder wat werklik siek / olik is. Ons bespeur egter ʼn beklaenswaardige tendens dat sommige leerders vir die geringste skeet afwesig is. Die “skeet” teiken dan ook gewoonlik dieselfde leerders – gewoonlik op ʼn Vrydag of Maandag.

Ouers kom ons moedig leerders aan (ook met ons voorlewing) om skool pligsgetrou by te woon en so goeie rentmeesters van ons Skepper se kleinnood te wees.

Prinsipaal en Personeelkorps