Bestuurspan

AG Visser

Mnr L Ehlers
Waarnemende Hoof

Me T Vos
Departementshoof Junior Fase

AG Visser

Mnr Martin Rabie
Departementshoof Intermediêre/Senior Fase

AG Visser

Mnr Louis Venables
Departementshoof Opvoedkundige Leiding