Laerskool A.G. Visser is ‘n Afrikaanse, waardegedrewe skool waar leerders aangemoedig word om hulle talente te ontdek en te ontwikkel.  Ons poog om leerders holisties te ontwikkel en motiveer hulle om aan buitemuurs deel te neem.

Ons skool beskik oor topgehalte sekuriteit en leerders kan in die veiligheid van die skoolterrein af- en opgelaai word.  Verder kry leerders die geleentheid om by die naskoolsentrum, op die terrein, in te skakel.