Wapen, Naam & Leuse

Die Skool se Wapen

Die Skool se Naam

Ons skool is vernoem na ‘n bekende man van ons volk, nl. Dr. A.G. Visser, ‘n digter en geneesheer uit ons kontrei.  ‘n Uitstaande persoon word vereer, deur hom te vernoem.  So is Dr. A.G. Visser vereer deurdat ons skool, ‘n straat in Rensburg, sowel as die hospitaal na hom vernoem is.  Ons het in 1979 A.G. Visser-jaar gevier, want as hy sou geleef het, sou hy 1 Maart 1979 ‘n honderd jaar oud gewees het.

Die Skool se Leuse

“Blaas hoog die vlam”.  Enige vlam brand hoog sodra dit meer suurstof kry.  Jou suurstof vir goeie prestasies is ywer en inspanning en slegs dan kan jy uitstyg en floreer.