Intermediêrefase: Gr. 4-6

Intermediêrefase: (Gr.4-6)

Leerders in die intermediêre fase word in Afrikaans onderrig en dus moet die leerder Afrikaans goed kan praat, lees en skryf.

Vakke

  • Afrikaans
  • Engels
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskap en tegnologie
  • Lewensvaardigheid
  • Sosiale wetenskap

Assesseringskriteria

KODE 7: PERSENTASIE: 80 – 100% – Uitmuntende Prestasie
KODE 6: PERSENTASIE: 70 – 79% – Verdienstelike Prestasie
KODE 5: PERSENTASIE: 60 – 69% – Beduidende Prestasie
KODE 4: PERSENTASIE: 50 – 59% – Bevredigende Prestasie
KODE 3: PERSENTASIE: 40 – 49% – Gemiddelde Prestasie
KODE 2: PERSENTASIE: 30 – 39% – Basiese Prestasie
KODE 1: PERSENTASIE: 0 – 29% – Nie bereik nie

Afrikaans

Onderwysers
Mee. Marthie Rabie, Elsabé Gryffenberg, Ané Holm’ner, Aneleen Grové en Carla Benadé

Hoofkomponente
Taalstruktuur, Luister en Praat (mondeling), Leesvaardighede, Skryf en Weergee

Progressievereiste
Afrikaans is die eerste taal dus is die slaagvereiste 50%.

Vak-aktiwiteite
Junior en Senior Redenaars, Spel-Olimpiade, Nasionale leesbevordering

Engels

Onderwysers
Mee. Marthie Rabie, Elsabé Gryffenberg, Lanelle Wium, Magda Ehlers en Mnr. L Venables

Hoofkomponente
Listening and Speaking, Reading and Viewing, Writing and Presenting, Language structure and Conventions.

Progressievereiste
Die slaagvereiste vir Engels, tweede taal is 40%.

Vak-aktiwiteite
Public speaking, Spelling Bee

Wiskunde

Onderwysers
Mee. Marthie Rabie en Elsabé Gryffenberg, Mnre. Willem Ackermann, Leo Ehlers

Hoofkomponente
Getalle, bewerkings en verwantskappe, patrone, funksies en algebra, ruimte en vorm, meting, datahantering.

Vak-aktiwiteite
Wiskunde-Olimpiade

Sosiale Wetenskap

Onderwysers
Mee. Marthie Rabie, Elsabé Gryffenberg, Ané Holm’ner, Mnre. Leo Ehlers en Louis Venables

Hoofkomponente
Aardrykskunde en Geskiedenis

Progressievereiste
Slaagvereistes 40%

Natuurwetenskap en Tegnologie

Onderwysers
Mee. Elsabé Gryffenberg, Nadia Greyling, Lanelle Wium, Magda Ehlers

Hoofkomponente
Plant- en dierkunde, elemente, natuurlike prosesse, materie, tegnologiese stelsels en sisteme, tegnologiese ontwikkeling.

Progressievereiste
Slaagvereistes 40%

Lewensvaardigheid

Onderwysers
Mee. Elsabé Gryffenberg, Marthie Rabie, Mnre. Louis Venables, Willem Ackermann, Mee. Aneleen Grové en Nadia Greyling

Hoofkomponente
Persoonlike Welsyn, Liggaamlike Opvoeding, Kuns

Progressievereiste
Slaagvereistes 40%

Akademiese hulp en ekstra klasse

Ekstra klasse
Word aangebied op Maandae, Dinsdae en Woensdae vanaf 13:45 – 14:30

Maandae: Tale
Dinsdae: Wiskunde
Woensdag: Engels

Wiskunde- en Taalverryking
Ekstra opdragte en blootstelling aan kompetisies in die klas, skool sowel as op Distrik, Provinsiale en Nasionale vlak word aan leerders gebied.  Rekenaarprogramme is beskikbaar in die rekenaarsentrum.

Leessentrum
Die aanmoediging van lees vir ontspanning en vir navorsing.