Visie & Missie

Missie

Laerskool A.G. Visser se missie is:

  • om te strewe na uitnemendheid in alles wat ons aanpak.
  • om christelike waardes, soos omgee, gehoorsaamheid, respek, liefde, diensbaarheid, lojaliteit, vriendelikheid, behulpsaamheid en trots voor te leef eerder as om reëls voor te hou.
  • om Afrikaans die taal te maak wat suiwer gebesig word en waarop almal trots is as moedertaal.
  • om elke leerder se talente te ontgin en sodoende te verseker dat ‘n  inherente waardigheid ontwikkel word om die samelewing te betree.