Beleide

Die beheerliggaam van Laerskool A.G. Visser is verantwoordelik vir die opstel en goedkeuring van die skoolbeleid en al die verskillende beleide wat betrekking het daarop. Die belangrikste beleide word hier genoem, maar al die beleide van die skool kan besigtig word op aandrang. Die nodige reëlings kan met die beheerliggaam of kantoor getref word.